Przejdź do treści
Rekrutacja

Rekrutację do Szkoły Podstawowej Kolumbus z oddziałami dwujęzycznymi prowadzimy przez cały rok szkolny.

Uprzejmie informujemy, że pierwszeństwo w przyjęciu do klasy 1 mają dzieci z zerówki Przedszkola Kolumbus Junior. W drugiej kolejności przyjmujemy rodzeństwo dzieci uczących się już w naszej szkole.

Informacji dotyczących dostępności miejsc w poszczególnych klasach udziela sekretariat szkoły.

Rekrutację do klas II-VII rozpoczyna tydzień próbny przyszłego ucznia w klasie. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Rada Pedagogiczna. W trakcie tygodnia próbnego, nauczyciele przyglądają się pracy ucznia na lekcji i jego interakcjom z rówieśnikami. Dziecko i jego rodzice mają możliwość poznania naszej placówki. Przy przyjęciu do klasy VII, uczeń zdaje testy z języka angielskiego, polskiego i matematyki. Nie prowadzimy rekrutacji do klasy VIII.

Możecie Państwo kontaktować się telefonicznie:
+48505800013

bądź drogą mailową:
biuro@szkolakolumbus.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Kontakt

ul. Traugutta 14, 05-870 Błonie

Godziny otwarcia: 7-18