Przejdź do treści
Co nas wyróżnia w edukacji

1

Metody projektowe

Projekt edukacyjny to złożone zadanie z określonym terminem realizacji, wykonywane według wcześniej ustalonych założeń. W szkole Kolumbus w Błoniu prowadzimy zajęcia w taki sposób, aby integrować ze sobą treści z wielu przedmiotów. Metoda ta to doskonała sytuacja edukacyjna, która ma na celu angażowanie uczniów w proces uczenia się. Rozwija samodzielność, umiejętność planowania działań i współpracy w grupie rówieśniczej.

2

STEAM

Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics to zintegrowane podejście do uczenia przedmiotów ścisłych, połączonych z elementami inżynierii, techniki, architektury, a także plastyki. Uczniowie szkoły Kolumbus wchodzą w rolę adeptów inżynierii, poznają narzędzia, podstawowe pojęcia związane z budową mostów lub konstrukcją zielonych dachów, poznają historię, eksperymentują, by finalnie stworzyć swój projekt i go przetestować. W tej metodzie równie ważny jest proces zdobywania wiedzy, co wnioski wyciągane z doświadczenia. W każdej z tych metod uczniowie współpracują w grupach, ale wnioski wyciągają jako klasa. Czasem wynika z nich na przykład konieczność kontroli jakości powietrza, co motywuje do wejścia w posiadanie czujnika smogu przez naszą szkołę. To tylko przykłady, jak kształtowanie krytycznie myślących młodych ludzi wpływa również na ich postawę społeczną.

3

Metoda naukowa na przedmiotach przyrodniczych

Na przedmiotach takich jak biologia i chemia jedną z metod pracy jest metoda naukowa. Polega ona na formułowaniu problemów badawczych, stawianiu hipotez, planowaniu całego procesu badania wraz z obserwacją. W tej metodzie ważna jest umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków.

4

Metoda KMO

Klub Młodego Odkrywcy to dla nas metoda pracy przede wszystkim na przedmiotach przyrodniczych. Zachęcamy, proponujemy, motywujemy, a czasem prowokujemy do odkrywania, doświadczania, sprawdzania i wyciągania wniosków. Krytyczne myślenie połączone z projektowaniem doświadczeń i wyciąganiem wniosków jako alternatywa dla prostej odpowiedzi na pytanie, to filozofia KMO realizowana w szkole Kolumbus. Dla klas młodszych jest to pierwsze spotkanie z metodą naukową.

5

Nauka bez ocen

W szkole Kolumbus, oprócz ocen końcoworocznych, nie stawiamy ich w formie cyfry. W naszej szkole brak ocen służy temu, by dzieci się do siebie nie porównywały, a zdrową rywalizację wykorzystywały w innych dziedzinach. Zależy nam, by pragnienie rozwoju, czynienia postępów było konsekwencją ich motywacji wewnętrznej, a nie zewnętrznego systemu nagród. W kolumbusowej edukacji uczymy dzieci samoświadomości i wzięcia odpowiedzialności za swoje postępy w nauce.

6

Metoda TPR na języku angielskim

TPR – Total Psyhical Responce Jest to metoda nauczania języka angielskiego, wprowadzania słownictwa, czy funkcji językowych polegająca na przygotowaniu zajęć w taki sposób, by zaangażować w naukę wszystkie zmysły. Edukacja odbywa się poprzez zabawę, ruch, stymulowanie całego ciała, wzroku i słuchu. Nauczyciel komunikuje się z dzieckiem poprzez gesty i ruchy, co umożliwia przeprowadzenie całej lekcji w języku angielskim, niezależnie od poziomu językowego ucznia.

7

Metoda CLIL na języku angielskim

CLIL- Content and Language Integrated Learning

Część zajęć z języka angielskiego jest tematycznie skorelowana z przedmiotami uczonymi w językach rodzimych, rozwijając treści, by nauka miała charakter zintegrowany. Ucząc języka angielskiego, poszerzamy treści z zakresu edukacji matematycznej czy przyrodniczej. Ulubionymi narzędziami w tej metodzie jest praca w grupach, dyskusje, warsztaty, prezentacje wideo, muzyki i obrazu.

Kontakt

ul. Traugutta 14, 05-870 Błonie

Godziny otwarcia: 7-18