Przejdź do treści
Jak budujemy relacje

1

Metoda NVC

Kluczową metodą komunikacji w naszej szkole jest porozumienie bez przemocy. Opieramy swoją codzienność na wzajemnym szacunku, uważności na nasze potrzeby i uczucia. Nieustannie wszyscy doskonalimy tę umiejętność w przekonaniu, że język serca podnosi jakość życia.

Komunikujemy, korzystając z języka żyrafy- dla której ważne jest zrozumienie, współodczuwanie, nieocenianie, a szczere wyrażanie emocji.

2

Poranny krąg

W klasach młodszych w godzinach porannych odbywają się Poranne Kręgi – czyli spotkania uczniów z nauczycielami, podczas których poświęcamy czas sobie nawzajem. Słuchamy się, wymieniamy myślami i spostrzeżeniami. Uczymy się być uważni oraz okazywania wdzięczności. Podstawowym celem tych spotkań jest kształtowanie u dzieci postaw empatycznej i zrozumienia dla drugiego człowieka oraz modelowanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami.

3

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące w naszej szkole jest ściśle powiązane z brakiem ocen, co nie oznacza, że nie monitorujemy postępów nauczania naszych uczniów. Nasza filozofia opiera się na tym, że to dzieci biorą odpowiedzialność za swój proces edukacji. Od nas uczniowie otrzymują odpowiednie wsparcie. Są to cele lekcji oraz kryteria uczenia się. Zachęcamy dzieci do poszukiwania wiedzy poprzez stawianie pytań problemowych, dyskusję, współpracę z innymi uczniami i uczenie się od siebie nawzajem. Proces uczenia jest wspierany informacją zwrotną, czyli konkretną wiedzą o postępach ucznia oraz wskazówkami, jak ten cel osiągnąć.
IMG_E5992

4

Spotkania społeczności szkolnej

Od najmłodszych lat staramy się kształtować w dzieciach poczucie wpływu na otaczające je rzeczywistość. Pragniemy, by uczniowie mieli realny wpływ na to jak funkcjonuje nasza szkoła, na to co się w niej dzieje, a tym samym, by uczyć ich współodpowiedzialności za miejsce, w którym są. Dążymy do tego, by wartością w naszej szkole w Błoniu była demokracja, a każdy głos był słyszany i równie ważny. Tej idei podporządkowane są spotkania całej społeczności szkolnej.

5

Samorząd szkolny

W naszej szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski. W jego skład wchodzą:

  • Mały Samorządzik klas I- III
  • Samorząd klas IV-VIII


Samorząd Uczniowski jest bardzo ważnym głosem dzieci dotyczącym spraw naszej społeczności. Ma on realny wpływ na życie szkolne, uczy podstaw zarządzania i dyplomacji oraz umiejętności negocjacji. Ten obszar działania naszych dzieci to doskonałe miejsce uczenia ich demokracji oraz samorządności.

6

Wolontariat

Wolontariat to bardzo ważny obszar działalności naszych uczniów, którzy uczą się współpracy w celu pomagania innym, otwierania się na problemy współczesnego świata. Wolontariat Kolumbusowy tworzą uczniowie z klas I-VIII. Aktywnie pracujemy na terenie szkoły, ale i w Błoniu. Działamy dla dobra innych, żeby się integrować, ale też by rozwijać pasje i świetnie się bawić. Uczestniczymy w organizacji wszelkich imprez szkolnych i lokalnych, w zależności od aktualnych potrzeb naszej społeczności.
Kontakt

ul. Traugutta 14, 05-870 Błonie

Godziny otwarcia: 7-18