logo

505 800 013

biuro@szkolakolumbus.pl

ul. Traugutta 14

05-870 Błonie

07:00 - 18:00

Pon. - Pt.

logo

Przedszkole Kolumbus Junior

Przedszkole Kolumbus Junior
ul. Łąki 2
05-870 Błonie

tel. 797 372 779
mail: przedszkole@kolumbusjunior.pl

Skontaktuj się z nami i zapisz dziecko!

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

73 1050 1012 1000 0090 8061 2774

Oferta:

Przedszkole dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
rezerwacja miejsca 600 zł.
czesne 1200zł. (w tym wyżywienie i zajęcia dodatkowe, bez odliczania w przypadku choroby)
Przedszkole otwarte 12 miesięcy, z 2 tyg. przerwą wakacyjną (remonty i modernizacja placówki)

“Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.”
Janusz Korczak

Poznajcie przedszkole Kolumbus Junior

Kolumbus Junior to start w nauczanie przez odkrywanie – z pasją, na wesoło i z mnóstwem zabawy. My wiemy i widzimy, że pewne umiejętności warto zacząć rozwijać w odpowiednim wieku, wcześniejszym niż szkolny.
Kolumbus Junior to miejsce, w którym:

 • Potrzeby i uczucia dzieci są ich naturalnym kompasem w budowaniu relacji i ciągłym rozwoju
 • Uczymy samodzielności i odpowiedzialności w działaniu i myśleniu od najmłodszych lat, wspieramy wszechstronny rozwój
 • Stawiamy na edukację nowoczesną, kompleksową, opartą o wyniki najnowszych badań edukacyjnych
 • Wasze dziecko poczuje się komfortowo
  • kameralna placówka
  • z własną kuchnią i zdrowymi posiłkami
 • wspieramy dzieci w rozwoju tych umiejętności, które powinny być wprowadzane przed 7 rokiem życia (nauczanie matematyki, wielojęzyczność):
  • rozwijanie wielojęzyczności od 3 roku życia (angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski)
  • wspieranie rozwoju matematycznego od 3 roku życia
  • Wdrażamy program wychowawczy, oparty na Porozumieniu Bez Przemocy
  • Otwarta komunikacja z dziećmi, ale także rodzicami
  • Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dzieci, na wielu poziomach
  • Warsztaty z komunikacji opartej na Porozumieniu Bez Przemocy – także dla rodziców
  • Proponujemy spójny program edukacyjny przedszkola (a także możliwość jego kontynuacji w Szkole Kolumbus)
  • Przygotowujemy dzieci do roli ucznia – na wyjątkowo wyrównanym poziomie
  • Proponujemy zróżnicowane zajęcia ruchowe, w tym rytmikę i zajęcia korekcyjne
  • Pracuje wykwalifikowana kadra Kolumbusa – pasjonaci nowoczesnej edukacji, zakręceni na punkcie nauczania Waszych dzieci – to osoby szukające dialogu z dzieckiem i jego rodzicami

ROZBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI JĘZYKOWEJ / OTWARCIE NA JĘZYKI

Rozbudzanie świadomości językowej/otwarcie na języki to pierwotnie angielska koncepcja adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym, mająca na celu otwarcie ich na wielojęzyczność i przygotowanie w przyszłości do efektywnego uczenia się większej liczby języków. Jej zasadniczym celem jest ukazanie różnorodności językowej współczesnej Europy i świata oraz zachęcenie dzieci do jej odkrywania i fascynowania się nią. Zajęcia prowadzone według tej koncepcji obejmują naukę podstawowych zwrotów komunikacyjnych w różnych językach obcych oraz solidny trening słuchu fonematycznego, który przyda się w dalszej edukacji językowej dziecka. Dzieci zapoznają się z głoskami i wyrazami występującymi w różnych językach. Doświadczają istniejących między nimi podobieństw i różnic. Przy okazji odkrywania różnorodności językowej dzieci oswajają się z różnorodnością kulturową, przedstawianej im jako potencjał rozwojowy współczesnego świata. Dzieci uczą się szacunku wobec innych kultur oraz współpracy z dziećmi z innych kręgów językowych i kulturowych.

Wprowadzenie koncepcji rozbudzania świadomości językowej/otwarcia na języki:

 • otworzy dzieci na różnorodność językową i kulturową
 • przygotuje do stawania się osobą wielojęzyczną
 • dzięki treningowi słuchu fonematycznego uwrażliwi na różnorodność fonologiczną języków (dzieci będą mówić w językach obcych bez polskiego akcentu)