logo

505 800 013

biuro@szkolakolumbus.pl

ul. Traugutta 14

05-870 Błonie

07:00 - 18:00

Pon. - Pt.

logo

Kieszonkowe

Kieszonkowe- wskazówki dla rodzica

Kieszonkowe kształtuje
– konsekwencje odpowiedzialności za swoje decyzje na co wydaje pieniądze,
– daje dzieciom poczucie niezależności,
– pomaga zrozumieć wartość pieniądza,
– uczy decydować o własnych wydatkach,
– dziecko zdobywa doświadczenie w gospodarowaniu racjonalnym.

1) Gdy pierwszy raz dajemy kieszonkowe, należy ustalić podstawowe zasady, które z potrzeb dzieci zaspokajają rodzice, a za co płaci samo z kieszonkowego. Należy zawrzeć z dzieckiem kontrakt, jakie obowiązki wykonują wszyscy domownicy i dziecko też, a za jakie prace domowe może ono dostać dodatkowe do kieszonkowego pieniądze.

2) małym dzieciom (4-5 lat) należy dawać kieszonkowe raz w tygodniu, uwzględniając ile może wydać jednego dnia. Po pół roku przestajemy w to ingerować.

Starszym dzieciom (6,7,8 lat) przydzielamy kieszonkowe raz w miesiącu. Zachęcamy dzieci do planowania swoich wydatków i uczymy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji finansowych.

3) Wypłacone kieszonkowe i jego wysokość powinno być wspólną decyzją obojga rodziców.

4) Przekazywanie pieniędzy powinno odbywać się systematycznie w uzgodnionym terminie. Dziecko musi mieć pewność, że ma stałe źródło dochodu, na które zawsze może liczyć, może wtedy lepiej planować wydatki i dokonywać wyborów.

5) Pozwalamy dziecku wydawać swoje pieniądze według własnego uznania. Nie pomagamy mu finansowo gdy podejmie błędną, nieprzemyślaną decyzję. Ustalona suma kieszonkowego nie powinna zwiększać się pod pretekstem tego, że dziecko wszystko wydało. Nie należy ulegać prośbom dziecka o wcześniejsze wypłaty kieszonkowego z przyszłych miesięcy czy tygodni.

6) Dawanie kieszonkowego a także jego wysokość nie powinny zależeć od zachowania dziecka i jego ocen szkolnych. Nie należy potrącać karnych kwot za złe zachowanie lub słabe oceny.

7) Nie należy używać pieniędzy jako kary lub nagrody. Dziecku utrwala się wtedy skojarzenie pieniędzy z czymś niestabilnym. Nagradzanie finansowe często wywołuje u dziecka przekonanie, że wszystko, co zrobi dobrze powinno skutkować gratyfikacją finansową.

8) Każdego roku- np. w dzień urodzin należy nieco podwyższyć cenę kieszonkowego- stosownie do możliwości rodziców.

9) Dorośli powinni zachęcać, ale nie wywierać presji oszczędzania kieszonkowego.

Oszczędzamy w 3 słoikach
(zamiast skarbonki)

NA DZIELENIE                       NA WYDATKI                       NA ZACHCIANKI

sloik1sloik1sloik1

Komentarze są wyłączone.