logo

505 800 013

biuro@szkolakolumbus.pl

ul. Traugutta 14

05-870 Błonie

07:00 - 18:00

Pon. - Pt.

logo

Wielokulturowość

We współpracy z Panem profesorem wprowadzamy w szkole wielokulturowość

prof. Przemysław Gębal

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dr hab., pracownik naukowy Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz zastępca dyrektora Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej. Były długoletni pracownik Instytutu Lingiwstyki Stosowanej UW, kierownik Zakładu Glottodydaktyki oraz twórca i kierownik Pracowni Glottodydaktyki Porównawczej i Pedeutologii. Germanista, studiował dodatkowo filologię włoską i francuską na Freie Universität w Berlinie oraz na Université Paris III (La Sorbonne Nouvelle). Długoletni pracownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu nauczania języków obcych oraz podręczników i materiałów dydaktycznych do ich nauki. Obecnie w działalności naukowej i dydaktycznej koncentruje się na aspektach kształcenia nauczycieli języków obcych, glottodydaktyce porównawczej, integracyjno-inkluzyjnym nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz dydaktyce języków specjalistycznych. Zwolennik edukacji pozytywnej.

WIELOKULTUROWOŚĆ

Wielokulturowość w kontekście edukacyjnym to uwrażliwianie dzieci i młodzieży na różnorodność kulturową i językową. To otwieranie ich na niejednolitość kulturową i językową współczesnego świata, która staje się potencjałem wspierającym rozwój poszczególnych społeczeństw. W wymiarze nauczania cechuje ją refleksja nad własnym pochodzeniem kulturowym oraz uczenie się zrozumienia obcych kultur. Aby te cele osiągnąć dzieci i młodzież uczestniczą w szeregu warsztatów i treningów międzykulturowych. Wspieranie różnorodności kulturowej staje się ważnym punktem odniesienia dla treści i celów edukacyjnych realizowanych na wszystkich zajęciach szkolnych. Wielokulturowość jest organicznie powiązana z wielojęzycznością. Stąd rozszerzona nauka języków obcych, zatopiona w kontekście odkrywania języków przez kultury i doświadczania jej przez bezpośredni kontakt z reprezentantami innych kultur. Wspieranie idei wielokulturowości w szkole przyczynia się do budowania postaw obywatelskich, w których demokracja i poszanowanie dla innych przekute zostają w wartości ułatwiające rozwój i samorealizację, przede wszystkim we współpracę z innymi ludźmi.